Om
AssistMe

”Vi skapar trygghet i människors nya vardag, alla dagar i veckan, dygnet runt”

VÅR MISSION

AssistMe grundades 2020 för att utmana den traditionella assistans- och försäkrings industrin. Vårt mål är att göra det betydligt enklare för människor i behov av akut assistans och förändra en väldigt omodern assistans- och försäkringsmodell till människors fördel.

Efter att i flera år arbetat och verkat inom assistans- & försäkringsindustrin, har vi på nära håll sett hur byråkrati, onödiga mellanled och konservativa hållningar, skapat massa onödigt krångel för människor i behov av akut assistans.

Vi tror därför att med en ökad lättillgänglighet, blixtsnabb service, schysstare villkor och en försäkringsmodell med stort hjärta, kan vi leverera försäkringar med en service som den moderna människan förväntar sig och skapa en ökad trygghet i människors nya vardag!

”En schysstare försäkringsmodell, som levererar betydligt värde till både våra medlemmar och vår planet”

VÅR FÖRSÄKRINGSMODELL

Vi har vänt ut och in på den klassiska försäkringsmodellen och eliminerat den intressekonflikt, som innebär att vanliga försäkringsbolag vinner på att vara byråkratiska och ”göra det krångligt” för sina kunder, för att slippa betala ut ersättning och på så sätt maximera sin egen vinst!

Istället behandlar vi de premier du betalar in som om det är dina pengar, inte våra! Vi tar bara ut en fast avgift från din premie, betalar försäkringsgivarens avgifter och sedan era ersättningsanspråk blixtsnabbt. Blir det något över, skänker vi den del som blir över till välgörande ändamål - som ni givetvis väljer!

Om det vid assistans skulle visa sig finnas fler giltiga assistansförsäkringar än vår försäkring, så är våra försäkringar och digitala service så smart konstruerade att det ges möjlighet att få ut det bästa från båda försäkringarna samtidigt för allra bästa kundvärde.

Det kallar vi en försäkringsmodell
med Stort Hjärta!

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Mer Information kommer snart

ANSLUTEN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Mer information kommer snart